Aftrekposten inkomstenbelasting. Besparen op uw inkomstenbelasting!

Besparen op je inkomstenbelasting!

Heeft u al belastingaangifte gedaan? In principe heeft u nog tot 8 mei! Indien uw aangifte wordt verzorgd door ons kantoor is er uitstel tot 1 mei 2022 mogelijk. Vanaf 1 maart is het weer mogelijk om belastingaangifte te doen. De meeste gegevens staan al voor u ingevuld, maar het is van belang dat u zelf de aangifte controleert. Er zijn een aantal aftrekposten die u een belastingvoordeel kunnen opleveren. Echter, moet u deze zelf opgeven in de aangifte. Wij leggen uit welke aftrekposten er zijn!

Aftrekposten hypotheek 2020

Heeft u vorig jaar een (nieuwe) hypotheek afgesloten? Dan zijn de volgende aftrekposten van toepassing:

 • Notariskosten voor de hypotheekakte;
 • Taxatiekosten;
 • Kosten Kadaster;
 • Hypotheek- en financiering-advies;
 • Afsluit en bemiddelingskosten;
 • Royement- en advieskosten ivm beëindiging huidige geldlening;
 • Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie;
 • Bereidstellingsprovisie;
 • Boeterente wegens vervroegt aflossen;
 • Bouwrente na het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst;
 • Kosten van de bouwkundige keuring.

Vanwege de lage hypotheekrente zijn er veel mensen die hun hypotheek oversloten in 2020, de kosten hiervan en eventuele boeterente mag je aftrekken.

Notariskosten die gemaakt zijn voor het opstellen van een koopakte of een transportakte zijn niet aftrekbaar. Ook zijn makelaarskosten niet aftrekbaar.

Aftrekposten

Verschillende aftrekposten die invloed hebben op de inkomstenbelasting

Onderstaand vindt u een aantal aftrekposten waar u wellicht gebruik van kunt maken.

Zorgkosten

Sommige zorgkosten mogen worden afgetrokken. Het gaat hierbij om specifieke kosten als; fysiotherapie, medicatie, tandarts of verpleging in een ziekenhuis. Een compleet overzicht van de aftrekbare zorgkosten vindt u op de website van de belastingdienst.

Studiekosten

Wanneer u studiekosten of kosten die gerelateerd zijn aan een studie betaald, dan kunt u deze tot maximaal 15.000 euro aftrekken bij uw aangifte. De drempel voor het aftrekken van de studiekosten is 250 euro. Studiekosten kunnen niet worden afgetrokken wanneer u recht heeft op studiefinanciering of een studievoorschot. Ook kunnen de kosten alleen worden afgetrokken wanneer deze voor uw eigen opleiding zijn gemaakt. Dus niet voor de studie van uw kinderen.

Giften

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel? Of doet u vrijwilligerswerk? Dan kunt u dit waarschijnlijk aftrekken van de inkomstenbelasting, hier gelden wel enkele regels voor. Een van de regels is dat de organisatie waar u aan schenkt erkend moet zijn als ANBI (algemeen nut beogende instelling) of een SBBI (Steunstichting sociaal belang behartigende instelling). Meer regels omtrent het aftrekken van giften vindt u op de website van de Belastingdienst.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Kinderalimentatie mag echter niet worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Reiskosten

Gaat u met het openbaar Vervoer naar uw werk en kreeg u de kosten niet volledig vergoed? Waarschijnlijk krijgt u geld terug voor de gemaakte reiskosten als de afstand tot uw werk meer dan 10 kilometer is. U heeft wel een bewijs nodig om aan te tonen dat u met het OV reisde.

Lijfrente

U mag lijfrentepremies en stortingen aftrekken van het jaar dat u deze heeft betaald. Dit geldt voor de volgende inkomensvoorzieningen:

 • Lijfrente als aanvulling op uw pensioen;
 • Lijfrente voor een minderjarig invalide (klein)kind;
 • Lijfrente voor nabestaande.

Er zijn een aantal voorwaarden voor het aftrekken van lijfrentepremies, deze vindt u op de website van de Belastingdienst.

Meer weten over het doen van belastingaangiften? Wij helpen u graag! Meer weten over zaken als; hypotheken, het aankopen van uw eerste woning , belastingzaken of verzekeringen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs, of kom een keer langs bij ons kantoor om te sparren over uw financiële situatie.

Bronnen:

Consumentenbond

Belastingdienst

Mail ons

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.